Szíves-Ég Közös-Ég

Joós István képe

Szeretett Mi!

Napforduló alkalmából írok, mert ma van a mélypont, amikor az éjszaka a legsötétebb, amikor tehát a tekintet érzekenysége is a legnagyobb, amikor ezért a legtisztábban látszanak a halogatott, de időszerű témák, tehát ezekben Lépni, a még meglévő feszülest oldani is legjobban lehet – ezt teszem én is, most. Élményem eközben magam körül szétnézve, hogy egy világnak valóban vége. A megalkuvás, a megosztottság, a bizalmatlanság, az őszintétlenség világának, egyszerűen nem működik tovább, ezért szenved, és fog még sokkal jobban szenvedni, aki ezt nem látja be, aki magát az Igazságnak, a Szépségnek, és a Jóságnak, tehát az Érzéseinek, tehát az Őszinte önfelvállalásnak, tehát a Bizalomnak meg nem adja. Alább az érzéseim. Nem racionális. Így érzem, és most vállalom, mert nem tehetek mást, mert annyira erős az érzés bennem, hogy nem takarózhatom tovább azzal, hogy milyen jó az Ügy, nem lehet tovább mentség arra, hogy ne csináljuk Jól is, felelősségem változtatni.

1.
A Szívesség Közösség Játékos Tér Kapcsolódni, melynek küldetése, hogy a Bizalom növekedjék a világban, hogy minél többen minél több tapasztalatot szerezhessenek arról, hogy Adni, Bízni jó, sőt jobb, hogy a Közösség érték, hogy igényeket őszintén felvállalni IS fontos és emberi és szabad, hogy nem kell senki mássá legyünk, hanem igazán értékesek önmagunk őszinte felvállalása által vagyunk, aminek Bizalom az alapja, egymásban, tehát magunkban, tehát a világban ... ezért vezettük be a Bízom gombot az ismerős és a Like helyett, ezért, hogy  sikerünket immár a Bizalom kapcsolatok számán mérjük,  a részvétel módjait és szintjeit pedig a Szíves Szférak fejezik ki, amit e közösségi játék játékszabályaként sok szeretettel hirdetek most meg.

2.
A Szívesség Közösségnek van dolga pénzzel. Hosszan elhazudtam ezt, de már nem megy tovább, mert az Ügy él, és követeli az energiát, működtetést, fejleszést, alapítói felelősségem tehát ezt biztosítani. Két lehetőség volt, hogy eladom magunkat, vagy közteherviselés legyen, és a közteherviselést választottam, részben mert szerintem ez Igaz, mert egy Közösség akkor él, csak akkor élhet, ha a Tagok számára érték – másrészt mert vállalom, hogy magunknak és nem reklámozóknak, nem hirdetési felületnek indítottam. A tagdíj negyedéves és az új érkezők számára nem kötelező, ők Vendégként ismerkedhetnek, használhatják a rendszert, továbbá a Bizalmas szinten levőktől sem hajtjuk be, viszont Cselekvő és Felelős szintre csak az léphet tovább, ott csak az maradhat meg, aki a tagdíjat Szívesség Alapítványnak befizeti. A rendszer várhatóan január 1. indul, és persze, hogy lesz legalább két hetes türelmi idő.

3.
A Szívesség Közösségnek nincs többé dolga bénázással. Mely okból a "Csoportok" menüpontot ideiglenesen felfüggesztem, másrészt a Profil Oldaladon továbbra is megtalálod azokat, melyekbe már beléptél. Az elmúlt két hónapban nagyszerű, tetterős fegyvertársak érkeztek, akikkel nekiláttunk kidolgozni a működési rendet, amikor a Helyi Körökre és a Szívügy Projektekre vonatkozó rész elkészül, meg fogjuk hirdetni, de a jelenlegi állapot nem maradhat tovább. Mert a jelenlegi oldal olyan ígéreteket tesz, amiket nem tart be, jelentkezésre buzdít, holott e téren még se játékszabályok, se támogatás, se vezetők, szolgáltatásokat ígér, amik még nem, vagy nem jól működnek, önkéntességre hív, de világos rend és elkötelezett vezetők híjján választ senki nem ad … sok csalódást okozunk, és okoztunk ezzel, napról napra, ami által sok bizalmat veszítettünk … pontosabban én okoztam sok csalódást, mert én tettem ki ötleteket, amik még nem is voltak kidolgozva, és én nem figyelmeztettem következetesen mindenhol, hogy még nincs kész, hogy dolgozunk rajta. Fáj ez most, de megbocsátom, és változtatok: a továbbiakban csak jól átgondolt és jól felépített és jól működő funkciókat indítunk el.

4.
A Szívesség Közösséget közösségi vállalkozássá alakítjuk, szervezetileg is és jogilag is, ahol mindenki a hozzáadot értékével arányban lesz tulajdonos, legyen az tagdíj, vagy munka, vagy befektetett pénz, amit a közös ügyhöz bárki hozzátesz, és ahol, igen, vezetői szint fölött fizetéseket kapnak az emberek, és ami, igen, jövedelmezően működik, amiből újabb és újabb jó projekteket és funkcókat fogunk immár jól megvalsóítani … közösségi oldal, az emberségért, ami az embereké … sőt, több, mint közösségi oldal: Közösség … értékalapú valódi Közösség, ami az amorf tömegek platform szerű kiszolgálása helyett közös értékek mentén valóságosan találkozó, összefogó, cselekvő emberek, Igaz Rend szerint, organikusan növekvő szervezete … ahol két ember szívességi kapcsolódása után, aki akar Helyi Körökben, tehát helyi kisközösségekben is részt vehet, aki akarja elmondhatja az ötletét, az elegeket lelkesítő ötletekből projektek indulhatnak, segítséget kapnak, megvalósulnak, és a működtetőknek munkahelyeket teremtenek … ahol tehát bárki tapasztalhatja, hogy nincs egyedül és hogy értékes ő maga, és az emberek körülötte … EZ a Vízió bennem, ami Látok, ami Jön … és igen, tudom, hogy még nincs ilyen, és hogy nagy, és hogy kinekképzelem magam, hogy ezt és így, de vállalom, mert vállalnom kell, mert ez él bennem, hogy a továbbiakban Ezt, és a továbbiakban Így Lelkesít csinálnom. 

5. 
A Szívesség Közösség szervezete Bizalomra épül, ahol tehát a Szíves Széfrákban kívülről befelé haladva egyre nagyobb a Tér, a Bizalom, ahol a Cselekvők bíznak a Felelősökben, a Felelősök a Vezetőkben és értik, hogy a döntés, a felelősség soha nem lehet közös, nem többségi alapú, hanem mindig egy személyé, tehát mindenki a maga helyén, a maga funkciója szerint vállal teljes felelősséget, és minden Vezető és Felelős és Cselekvő szabad döntése, hogy kikkel konzultál és kikben Bízik, munkája pedig segítése, szolgálata a csapatnak, akiket ő hív meg. Egyszemélyi felelősök lesznek tehát, és csapatok, akik őket segítik. Egymáshoz kapcsolódó csapatok, egymásba ágyazódó kisközösségek, amik rész-egész viszonyban állunk, alulról építkezve, legalul velem, aki az Alapító vagyok, akinek a Kurátorok és a Vezetők csapatát dolgom segíteni, a Vezetőké a Felelősöket, és így tovább.

Jót és Jól a cél. 

Bízom benne, hogy a fentieket örömhírként üdvözlitek, ahogy én is örömmel írom ezt a levelet, és örömmel vállalom most mindezt fel.

: )

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt!

… és csodás világvégét! Mert valóban vége van. Ez az élményem. ... hogy a Világ fogalomnak vége van, annak amiben én még felnőttem, a Világ és az Én szétválasztásának … Vége. ... Nincs külön Világ, egy érme két oldala a Világ és az Én, és ezt belátva, elfogadva, ennek magam megadva a kettősség szűnik meg, s így lépünk az öntörvényűség, a bárkinél többet érek, a csak én számítok korából a kapcsolódás, tehát az alázat, tehát a Közösség Korába most tovább, ahol tapasztaljuk, hogy az Ég valóban Közös, így csak Egy Én marad, az Én Vagyok, Aki Vagyok.

Szerettel,

Joós István
alapító 

Joós István képe

Szervusztok! A január 1-től

Szervusztok!

A január 1-től számított két hetes türelmi idő letelt, és örömmel jelentem, hogy többen utaltak, 119 000 Ft van jelenleg az Alapítvány számláján. Másrészt sokan nem. 

Szankciók helyett az Apró Szívesség Játékot indítottuk közben el .. továbbá elfogadjuk, hogy nem egyértelmű a siker.

: )

Jelentem továbbá, hogy a beérkező befizetések feldolgozása megkezdődött, az alapítványi csapat hamarosan küld megerősítő leveleket a befizetőknek, jelenleg ez sajnos még elég időigényes, minthogy nem automatizát, hanem önkéntesek kézzel csinálják. Türelmeteket köszönjük. Illetve az alapitvany@szivesseg.net címen jelentkezzék kérem, aki a feldolgozásban szívesen részt vállalna!

Hálával,
István

Kiss Eszter képe

Számlaszám...

Volna pár kérdésem...

Utaltam novemberben. Jobb híján, mert nem értek hozzá, az utolsó 8-as mezőt vettem 00000000-ra. Mert hogy ti csak 2X 8-as számot adtatok meg, utaláshoz meg 3 X 8-as a mező. A pénzt tőlem le is vonták...

De a további utalást letiltottam, míg nem egyértelmű. Szívességből nem támogatok egyetlen bankot se.

Kérhetném, hogy pontosítsátok az alapítvány bankszámlaszámát?

Kiss Eszter képe

Látom, abban is hibáztam,

Látom, abban is hibáztam, hogy tagdíjat írtam, jobb híján. Mégsincs sehol nyoma csak az én számlavezetésemben... Hogy is van ez?

Zsozska képe

Ezt a 2x8as számsort én sem

Ezt a 2x8as számsort én sem értem... de nekem is csak 2x8 db-os van...

Én mondjuk nem utaltam semmit ide! Csak felmerült, mint kérdés bennem is...

Joós István képe

Igen, ez bennem is felmerült.

Igen, ez bennem is felmerült. De 2x8 elég volt .. nálam működött!

: )

Kiss Eszter képe

Semmit?

Én is a semmi mellett döntöttem. Az eddigiekkel meg jól járt valaki.

Elnézést. Innetől kezdve álságosnak tartom a pénz körüli hercehurcát.

Zsozska képe

Annyira, hogy még válasz sem

Annyira, hogy még válasz sem jön senkitől...

Puskás Mari képe

Adomány, vagy tagdíj?

Azt gondolom, hogy érdemes lett volna átgondolni a tagdíj ügyet, mielőtt felkerült az oldalra a Szférák szív, a díjakkal.
Aki ez év decemberében befizette mondjuk az egy éves tagdíjat, azzal mi lesz? Aki adományt írt a tagdíj helyett az utalásnál, az elveszett?
Adományt írt, hiszen ez volt az infóban.

Azt is furcsállom, hogy akik önkéntesek vagyis cselekvőként dolgoznak, azok tagdíjat fizetnek. Aki valójában hasznát veszi a közösség létezésének, az jár igazán jól.

Mari

Nnna képe

Olvastam, megnéztem.

Arról már többször volt szó, hogy egy család, egy közösség vagy egy társadalom egyformán műküdik, bármi is a neve. Pénzzel mérhető és pénzzel nem mérhető értékekkel. Nem kivétel ez alól a Szívesség Alapítvány sem. Ugyanezért nem kivételek ez alól az itt levő családok, felhasználók sem. Amit az egyiknek lehet, azt lehessen a másiknak is.

Erről mindenütt szó volt már, csupán tényként írom újra. 

Amin viszont változtatni kell, az megint a szó. A tagdíj fizetés nem ugyanaz, mint az adomány. Ha tagdíjat kértek, és állapítatok meg, akkor nem lehet az, hogy a pénz átutalásakor az adomány szót írják. Teljesen különböző a két dolog. 

Ha adományként adok fel pénzt, akkor nincs elszámolási kötelezettség, szabadon felhasználható, és ez a tapasztalatok alapján joggal bizalmatlanságot kelt, -mint oly sok más alapítványnál is.  

Másrészt, ha adományként adok fel pénzt, akkor pontosan megjelölhetem, hogy kinek, mire adom. Akár bármely felhasználó támogatására, aki regisztált tag. Pl. beteg a gyereke, és az ő gyógykezelésére szánom az Alapítványon keresztül.

Célszerű lenne ezért átgondolni, hogy akkor mit is írjanak, akik befizetnek. Tagdíj, vagy adomány? 

Üdv: Emma

Joós István képe

Ez igaz, köszi, hogy leírtad

Ez igaz, köszi, hogy leírtad Emma.

Vendég mindenképp adományt küld, ha akar, hiszen neki nem kötelező. Bizalmas dönthet, hogy tagdíjként vagy adományként küld pénzt, Cselekvő es azon túl pedig egyértelműen tagdíjat várunk, mármint a meghatározott negyedéves díj, tagdíj, azon felüli rész, ha többet kíván küldeni, adomány. 

Másrészt jogilag az adomány adomány, amiről igazolást kell adni az adományozó kérésére, a tagdíj pedig szolgáltatás, amiről számlát kötelező. Más, másképp könyvelendő. Éppen ezért javitani kell azt az oldalt, mindenki fel kell az utaláskor tüntesse, hogy tagdíjat vagy adományt küldd. Csinálunk egy online form-ot hozzá. Világos es törvényes lesz. Január 1 től indul csak, ma még csak adományt tudunk fogadni.

Harmadrészt az adományozó ismereteim szerint nem rendelkezhet az adomány felhasználásáról annyira konkrétan, ahogy írod. Arról dönt, hogy bízik e a szervezetben, az adomanyaval támogatja e az Alapítványi cél megvalósulását, de arról nem, hogy konkrétan mire használja.

Nnna képe

Értem.

Igen, ezért írtam, mert tudom, hogy más az elszámolási és könyvelési kötelezettség, és erre figyelni kell.

Amit írtál István, hogy rendelkezhet-e az adományozó ennyire konkrétan, - a jogszabályok pontatlansága miatt igen is, meg nem is. Éppen azért írtam példának a beteg gyerek gyógykezelését, mert az általános, és ott konkrétan a kicsi nevét is feltüntetik az adományozók. Sajnálatos tény, hogy általában az így gyűjtött pénzek 70-80%-át önkényesen leveszik az alapítványok úgymond saját szervezetük fentartására, tehát csak töredék jut a címzetthez. De nem akarok másokról beszélni, tehát vissza.

A tájékoztatóban az van, hogy adományt kell írni. Ezt célszerű kijavítani. Oké, írom, ha már úgyis döntöttetek. Úgy tudom, hogy erről nem változtattattak jogszabályt, rendeletet az idén, így hozzájárulást vagy támogatást  a legjobb írni, mert az rugalmas felhasználást, egyszerű könyvelést tesz lehetővé.

Sok sikert Nektek!

Emma

Joós István képe

Köszi Emma!

Köszi Emma!